Jak obliczyć bonusy dla pracowników (2023)

Nasz zespół ciężko pracował przez ostatni rok. Prowadzimy rozmowy o tym, co dać w zamian za premie lub czy powinniśmy dawać podwyżki – lub jedno i drugie. Wiemy, że nieoferowanie premii może źle wpłynąć na morale. Mimo to nie jesteśmy pewni, na co możemy sobie pozwolić, aby dać i pozostać rentownym, a nawet jak obliczyć dywidendy. W jaki sposób „odpowiednio” nagradzać naszych pracowników, utrzymywać firmę w dobrej kondycji i zapewniać, że pracownicy utrzymają wydajność?

Myśli dnia: Bonusy to świetny sposób na nagradzanie pracowników przy jednoczesnym zapewnieniu firmie większej elastyczności, ponieważ przychody i zyski spadają z roku na rok.Powinieneś najpierw sprawdzić wynagrodzenie rzeczywistości przed podjęciem decyzji o bonusach.Przed podjęciem decyzji o premii do udzielania, sprawdź trendy w zakresie wynagrodzeń w porównaniu z przychodami i wskaźnikami płac w stosunku do przychodów.Najzdrowszym sposobem zapewnienia premii pracowników jest oparcie nagrody na ogólnej wydajności i rentowności firmy, aby wszyscy na tej samej stronie.Jeśli masz plan 401k, sprawdź swoje zasady - to bonusy zawarte w dopasowywaniu funduszy.Użyj budżetu, aby pozostać realistycznym.

Zbuduj budżet, aby zobaczyć ogólny obraz tego, jak sprawy powinny się potoczyć.

Zbuduj budżet, aby zobaczyć ogólny obrazjak sprawy powinny się potoczyć. Uwzględnij liczby dotyczące przychodów, kosztów sprzedanych towarów, kosztów ogólnych i spłat pożyczek. Powinieneś również uwzględnić inwestycje w infrastrukturę, budowanie rezerw gotówkowych, płacenie podatków, nagradzanie akcjonariuszy i nagradzanie pracowników. Upewnij się, że wszystko się sumuje, abyś mógł wypłacać premie dla pracowników i nadal mieć środki na rozwój i ochronę firmy.

Twoja gotówka w kasie może zmienić się zaskakująco szybko.

Wyznacz cel, aby mieć wystarczającą ilość gotówki w rezerwie, aby zapłacić za trzy do sześciu miesięcy kosztów ogólnych.Ważne jest, aby firma pozostała zdrowa finansowo, a oszczędności to jeden ze sposobów.

Nigdy nie płacę premii z poczucia winy lub strachu.Jeśli nie masz pieniędzy w rezerwie na sytuacje kryzysowe, wypłata dywidendy zagraża firmie.Jeśli coś pójdzie nie tak w drodze i nie możesz pokryć rachunków, nie będziesz również wypłacać listy płac.Pamiętaj, aby wyjaśnić to każdemu, kto go nie dostanie, ilekroć mówisz, że nie możesz sobie pozwolić na bonusy.

Jeśli masz pod ręką wystarczającą ilość oszczędności, rozpocznij pulę bonusową.

Upewnij się, że włożyłeś część zysków na płacenie podatków kwartalnych lub na koniec roku.Poświęć pewne zyski w dalszych rosnących oszczędnościach, niektóre w celu spłacenia kapitału za wszelkie zadłużenie, a resztę na koncie, którego możesz użyć, aby płacić akcjonariuszy i pracowników premii.

Jeśli nie masz pewności, jak to zrobićprzychodów i zysków firmybędzie się zmieniać z roku na rok, stosuj premie zamiast podwyżek, aby nagradzać ludzi w dobrych latach. W gorszych latach właściciel firmy może zmniejszyć obciążenie finansowe firmy, zmniejszając lub eliminując premie.

Rozważ premie zamiast podwyżki dla pracowników

Istnieje ogromna różnica między podwyżkami a bonusami.Jeśli nie masz pewności, w jaki sposób przychody firmy i zyski będą trenować z roku na rok, użyj premii zamiast podwyżki, aby nagradzać ludzi w dobrych latach.W ciągu lat właściciel firmy może zmniejszyć obciążenie finansowe dla firmy, jeśli ograniczysz lub wyeliminujesz bonusy.

Pracownicy oczekują, że zbierają podwyżki co roku, a odbieranie podwyżki oznacza degradację dla większości ludzi.Zabranie podwyżki sygnalizuje również firmę, która upadła w trudnych czasach - żadne z nich nie może być.Być może masz dość płacenia więcej niż w przeszłości za te same stare wyniki.

Kiedy ostatnio udzieliłeś pensji swoim pracownikom?

Sprawdź wynagrodzenie każdego stanowiska przed zaangażowaniem się w strategię premiową i kwotę na osobę.Wniskie cykle bezrobocia, płace mają tendencję do wzrostu. Upewnij się, że Twoje zarobki są konkurencyjne. Czy ostatnio obserwujesz większą rotację, a jeśli tak, to czy jest to spowodowane tym, że ludzie otrzymują oferty lepszych dochodów i możliwości gdzie indziej? Jeśli tak, to prawdopodobnie nadszedł czas, aby zwiększyć kwotę wynagrodzenia podstawowego, które płacisz. Ustal minimalne, średnie i maksymalne kwoty wynagrodzenia i stanowiska oraz oceń pracowników jako początkujących, wykwalifikowanych lub wysoko wykwalifikowanych do pracy, do której zostali przydzieleni.

Wskaźniki, na które należy spojrzeć przed podjęciem decyzji, ile bonusu

Spójrz na koszty płacowe - ogólne koszty firmy.Porównaj wynagrodzenie na ogólne wynagrodzenie bez premii do przychodów, zysku brutto i dochodu netto.Współczynniki te powinny być utrzymywane na stałym lub upadku.Jeśli proporcje rosną, dowiedz się, jak uzyskać większe przychody i zysk brutto, aby pokryć rosnące koszty ogólne przed wyrzuceniem bonusów.

Oddzielić płacę dla pracowników niezbędnych do operacji - wykonywanie pracy nad obsługą klientów.To koszt dobrej wyprzedanej listy płac.Sprawdź stosunek płac COGS w porównaniu do przychodów.Czy to jest popularne, w dół, czy to samo vs. w zeszłym roku?Chcesz, aby odsetek był obniżony lub stały.Jeśli wskaźnik wzrośnie, wydajność musi wzrosnąć, aby uzasadnić zwiększenie pensji i bonusów.Zastanów się nad inwestowaniem w technologię i ulepszenia procesów, aby obniżyć współczynnik przed rzuceniem znacznych kwot bonusowych.

Odszkodowanie pracowników związane z zyskami firmy to świetny sposób na skupienie wszystkich na wspólnym celu.

Nie tylko kierownictwo lub sprzedawcy muszą zostać nagradzani za wyjście wyższego poziomu.Zastanowienie, jak podzielić zyski, może się skomplikować.Oparcie bonusów na standardowym zestawie wyników, tj. Zysk firmy, pomaga skupić uwagę pracowników na ogólnych celach firmy.W tych warunkach bonusy są ponad płatności, przekazane niektórym lub wszystkim pracownikom w celu osiągnięcia określonego celu.

Kiedy przychodzi czas na wypłatę premii, potrzebujesz uczciwej i sprawiedliwej metody dystrybucji. Pomaga, jeśli czujesz się komfortowo, że to, co rozdzielasz, jest w jakiś sposób proporcjonalne do korzyści, jakie każda osoba zapewnia firmie. Ostatnią rzeczą, jakiej chcesz, jest obrona premii, której nie możesz wyjaśnić.

Skonfiguruj procent oceny dla kategorii wydajności. Proszę zastanowić się, w jaki sposób ludzie wykonują swoje zadania i przyczyniają się do dobrobytu firmy przez cały rok. Spróbuj ocenić pracowników w skali od 1 (najlepsi) do 4 (słaby). Daj każdej grupie procent z puli – najbardziej znaczący procent idzie do 1. Na przykład wyobraź sobie wagę 1 na 50%, 2 na 35% i 3 na 15%. Rozważ nie wypłacanie premii nikomu, kto ma 4 (najsłabszy wykonawca).

Naucz pracowników, że bonusy są powiązane z określonymi celami firmy w celu śledzenia i pomiaru postępów.

Pracownicy mogą spodziewać się wypłat premii rok po roku, jeśli taki był historyczny precedens. Najlepiej jest nauczyć pracowników, że premie nie są uprawnieniem, ale są przyznawane, gdy firmie przytrafiają się dobre rzeczy, takie jak zyski. Zwykle najlepiej jest, jeśli środki premii są obliczane na podstawie jakiegoś mierzalnego wyniku. Daj uczestnikom premii sposób śledzenia postępów w osiąganiu wyniku, aby zobaczyć, jaki wpływ mają ich wysiłki.

Musisz stworzyć metodę skalowania wynagrodzenia podstawowego. Istnieje kilka sposobów obliczenia tego. Gdy masz zarówno procent wydajności, jak i procent wynagrodzenia dla każdej osoby, możesz pomnożyć je razem przez osobę. Dodaj wszystkie osoby, aby uzyskać całkowity stosunek. Podziel udział każdej osoby przez pełną stawkę, a otrzymasz część puli bonusowej, którą otrzyma dana osoba.

Może to brzmieć trochę skomplikowanie, ale jest proste i uczciwe. Poświęć trochę czasu na ocenę każdego pracownika. Umieść oceny i wynagrodzenia w arkuszu kalkulacyjnym programu Excel. Będziesz w stanie obliczyć kwoty do zapłaty każdej osobie w mgnieniu oka.

To, jakie wskaźniki firmy pozwolą śledzić i nagradzać pracowników premią, zależy od Ciebie.

Pomyśl o tym, co chcesz osiągnąć w swojej firmie. Zwiększanie przychodów i zwiększanie zysków to dwa najczęstsze cele. Poprawa bezpieczeństwa, zwiększona produktywność, terminowość dostaw, utrzymanie pełnego personelu na wszystkich stanowiskach i zarządzanie w ramach budżetu. To wszystko, co ostatecznie powinno przyczynić się do zwiększenia zysków.

Zdecyduj, w jaki sposób zwiększone przychody lub lepsze wyniki przekładają się na dodatkowy zysk, który firma może wykorzystać dla premii pracowników.

Nie planuj rozpowszechniania wszystkich, a nawet większości, wzrostu zysków jako bonusów.Po pierwsze, musisz płacić podatki od zysków, dodawać pieniądze do funduszy rezerwowych, aby zapewnić firmę bezpieczeństwa i spłacić linie kredytowe i pożyczki.Tylko część dodatkowych zysków powinna zostać przeznaczona do planu premii pracownika, a słowo kluczowe tutaj jest „dodatkowe”.Upewnij się, że nagrody programu zwiększają wydajność, wydajność i wydajność.Daj ludziom coś, do czego można się dążyć.Nie nagradzaj utrzymania status quo z poprzednich lat.

Kolejną decyzją jest to, kto może wziąć udział w planie bonusowym.

Często płacisz najważniejszym kadrze ds. Premii za lepszą wydajność.Innymi osobami w Twojej firmie, którzy mogą być przyzwyczajeni do odszkodowania zagrożonych, są sprzedawcy.Dlaczego nie skoncentrować wszystkich w firmie na tym samym zestawie celów i skorzystaj z puli bonusowej, aby nagrodzić wyniki, które masz nadzieję osiągnąć.

Niezbędne jest poinformowanie pracowników, w jaki sposób naliczane są premie. Na przykład możesz ustanowić pojedynczą pulę premii i podzielić ją na podstawie części całkowitej pensji przypadającej na każdego. To nagradza pracowników na podstawie stażu pracy i pozycji w firmie.

Upewnij się, że twoje plany wynagrodzeń właściwie opisują praktykę i zawierają klauzulę mówiącą, że ludzie muszą być zatrudnieni i mieć dobrą opinię, aby otrzymywać premie. Powiąż premie z ogólnym wzrostem przychodów firmy i poprawą zysków, aby wszyscy skupili się na najważniejszych celach.

Jak wypłacić bonusy pracowników

Rozważ podzielenie premii na kwartalne lub miesięczne płatności, zamiast trafiać na konto bankowe w celu uzyskania znacznej rocznej dystrybucji premii w ciągu jednego miesiąca. Skróć powiązania między działaniami, wynikami i nagrodami, aby premie były bardziej znaczące.

Możesz wypłacić pulę bonusową na podstawie wydajności pracy - wyższe oceny pracy uprawniają ludzi do wyższej części puli bonusowej.Możesz nagrodzić cały dział jako grupę lub obliczyć nagrody przez osobę.Permutacje są nieograniczone.

Premie mogą mieć formę gotówki, prezentów, podróży, rozrywki lub jakiejkolwiek innej nagrody. Zastanawiając się, jaką formę powinny przyjąć dywidendy, upewnij się, że jest to forma, którą pracownicy będą cenić. Ogólnie rzecz biorąc, im niższy dochód, tym bardziej prawdopodobne jest, że pracownicy docenią gotówkę. Pamiętaj, że wszelkie prezenty lub podróże muszą być uwzględnione w W-2 pracownika i muszą płacić podatki od świadczenia.

Sprawdź zasady planu 401 tys.Czy premie są częścią funduszy uzupełniających? Jeśli tak, pamiętaj, aby obliczyć to jako część całkowitej puli premii, a następnie cofnij się do liczby poszczególnych premii do wypłaty.

Zacznij od małego, jeśli nie masz teraz środków na bonusy, ale nadal czujesz się zobowiązany do wykonania jakiegoś gestu. Oświadczenie, które złożysz, może nadal mieć znaczenie. Poświęć czas, aby wyrazić serdeczne podziękowania. Bądź szczery i włóż w to energię.

FAQs

Jak opodatkowane są bonusy w pracy? ›

Ile procent podatku od premii będziesz musiał oddać fiskusowi? Podatek od premii płaci się tak samo jak podatek dochodowy, według stawki 18% lub 32%, w zależności od wysokości dochodu danej osoby.

Jakie są benefity dla pracowników? ›

Benefity pracownicze — przykłady
 • karty sportowe.
 • paczki świąteczne.
 • programy kafeteryjne.
 • pakiety medyczne.
 • bilety do kina.
 • pakiety ubezpieczeniowe.
 • dofinansowanie do szkoleń
 • dofinansowanie do urlopów (wczasy pod gruszą)
Dec 13, 2022

Jak oprocentowaną jest premia? ›

12 ustawy o PIT, który bardzo szeroko definiuje pojęcie „przychodu ze stosunku pracy”. Przychody z tytułu premii regulaminowej lub uznaniowej dla pracownika należy opodatkować, czyli odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 17% (od 01.07.2022 r. będzie to 12%) lub 32% po przekroczeniu progu podatkowego.

Jakie są benefity w firmach? ›

Do najczęściej wybieranych przez pracowników form benefitów w polskich firmach należą m.in.: prywatna opieka medyczna, karty sportowe, służbowy sprzęt do użytku prywatnego (telefon, komputer, samochód), dofinansowanie do szkoleń, nauki języków obcych, zniżki i bony zakupowe, paczki świąteczne dla dzieci oraz ...

Jak obliczyć wynagrodzenie z premia? ›

Premię uznaniową przyznano w wysokości 5%. Stawka godzinowa wynosi 10 zł. Wynagrodzenie zasadnicze wynosi: 176 * 10 zł = 1760 zł, premia uznaniowa (0,05 * 1760 zł) = 88 zł, nadgodziny dodatek = 24 * 15 zł = 360 zł.

Jak obliczyć podatek od nagrody w pracy? ›

Podatek od nagrody pieniężnej w pracy

Zatem podatek od nagrody pieniężnej dla pracownika obejmuje podatek dochodowy od nagrody w wysokości 12%, a po przekroczeniu progu podatkowego – 32%, co znacznie zmniejsza wysokość nagrody.

Czym są benefity? ›

Benefity to nic innego jak pozapłacowe dodatki do pensji. Celem oferowania benefitów jest motywowanie i dodatkowe wynagradzanie zatrudnionych, a także budowanie ich lojalności wobec pracodawcy. Należy jednak zaznaczyć, że są to dodatki nieobowiązkowe dla pracodawcy.

Co to jest benefity? ›

Benefit (z łac. bene – dobrze, facere – czynić) – ogólne określenie dodatkowego świadczenia pracodawcy dla pracownika. Jednymi z najczęściej oferowanych benefitów są szkolenia, kursy, konferencje, a także prywatna opieka medyczna.

Co to znaczy benefity? ›

Benefit to potoczna nazwa dodatkowych świadczeń pracodawcy dla pracowników. Pochodzi z połączenia dwóch łacińskich słów – bene, które oznacza „dobrze”, i facere ” czynić”. Benefit, nie ma być zatem jakimkolwiek dodatkowym świadczeniem, ale świadczeniem, które czyni dobro wobec pracownika.

Jaka powinna być wysokość premii? ›

Ile wynosi premia uznaniowa? Ze względu na to, że premia uznaniowa ma charakter dobrowolny i nie jest regulowana Kodeksem pracy, nie można sprecyzować, ile będzie wynosiła jej wysokość. Kwota przyznana pracownikowi jest uzależniona wyłącznie od decyzji pracodawcy.

Czy premia musi być w umowie o pracę? ›

W przedsiębiorstwach, które zatrudniają mniej niż 50 osób, zapis o możliwości przyznania premii uznaniowej pracownikowi może zostać włączony do umowy o pracę. Ale ponieważ pracodawca nie ma obowiązku przyznawania nagród, nie musi też tworzyć takich regulacji.

Jakie są dodatki do pensji? ›

W przepisach przewidziano kilka rodzajów obowiązkowych dodatków do wynagrodzenia.
 • Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych. ...
 • Dodatek za pracę w nocy.
 • Dodatek za pracę w niedzielę ...
 • Dodatek za pracę w święto. ...
 • Dodatki wyrównawcze. ...
 • Dodatek za wyniki. ...
 • Prowizja. ...
 • Dodatek umowny.
Apr 2, 2023

Co może zaoferować pracodawca? ›

Do najpopularniejszych świadczeń o charakterze dobrowolnym, zapewnianych przez pracodawców, należą: udostępnienie pracownikowi służbowego telefonu czy auta do celów prywatnych, a także mająca już w zasadzie charakter powszechny prywatna opieka medyczna.

Co oferuje pracodawca? ›

Benefity od pracodawcy to także elastyczny czas pracy, ubezpieczenie na życie, dofinansowanie okularów korekcyjnych, zniżki i bony na zakupy, służbowy telefon/samochód/laptop, dofinansowanie posiłków, wyprawka dla pierwszoklasisty, paczki świąteczne, a także możliwość nauki języków obcych, różne szkolenia i kursy.

Jak się liczy premię roczną? ›

Wysokość indywidualnej premii rocznej jest iloczynem wynagrodzenia pracownika za rok, którego premia dotyczy oraz wskaźnika indywidualnego, ustalonego jako stosunek kwoty wynagrodzeń przeznaczonej na premię roczną do sumy wynagrodzeń pracowników uprawnionych do premii rocznej”.

Czy premia wchodzi w skład wynagrodzenia? ›

Premia regulaminowa stanowi dodatkowy składnik wynagrodzenia za pracę. Mamy z nią do czynienia wtedy, gdy przepisy wewnątrzzakładowe przyznają pracownikowi prawo do tego dodatku po spełnieniu przez niego odpowiednich wymogów. Gdy pracownik zrealizuje wskazane warunki, pracodawca jest zobowiązany do jej wypłacenia.

Ile to jest netto 5000 brutto? ›

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 000 PLN brutto otrzymają na rękę kwotę 3 738 PLN netto.

Do jakiej kwoty nagroda bez podatku? ›

W sytuacji gdy wartość nagrody przekracza ww. limit, opodatkowaniu podlega całość nagrody lub wygranej a nie tylko nadwyżka ponad kwotę 2000 zł. Podatek jest pobierany i wpłacany przez organizatora konkursu. W przypadku nagród pieniężnych jest on potrącany z kwoty nagrody.

Ile wynosi podatek od nagrody? ›

W związku z powyższym podatnik, który otrzymuje nagrodę, nie musi osobiście odprowadzać podatku od wygranej do urzędu skarbowego. Podmiot przekazujący wygraną czyli organizator konkursu czy tez promocji pobiera i odprowadza do urzędu skarbowego 10% kwoty od wygranej.

Ile wynosi premia uznaniowa? ›

Otóż w praktyce premię uznaniową przyznaje pracodawca według uznania, samodzielnie wyznaczając kto i w jakiej wysokości otrzyma dodatkowe wynagrodzenie za pracę. Może ją przyznać zarówno dowolnemu pracownikowi, jak i całej, wybranej grupie.

Czy benefity są opodatkowane? ›

Benefity finansowane przez pracodawcę

Nieodpłatne świadczenie otrzymane przez pracownika stanowi dla niego przychód od podatku PIT. W przypadku abonamentów, od momentu kiedy świadczenia zostały postawione do dyspozycji pracownika należy wartość abonamentu ujmować w podstawie wynagrodzenia.

Co to są benefity pozapłacowe? ›

Karta sportowa, opieka medyczna, owocowe dni czy możliwość korzystania ze służbowego komputera i telefonu do celów prywatnych – to jedne z bardziej popularnych benefitów dla pracowników. Czasem wręcz do tego stopnia, że przez kandydatów są już uznawane nie za atrakcyjny dodatek, a za oczywistość.

Jakie są benefity w Biedronce? ›

 • E-kody na zakupy.
 • Pakiet świąteczny.
 • Narodziny z Biedronką
 • Dzień Dziecka z Biedronką
 • Biedronka dla Emeryta.
 • Pracownicze Plany Kapitałowe.
 • Zapomogi dla pracowników w trudnej sytuacji.
 • Pożyczki na cele mieszkaniowe dla pracowników.

Czy Benefit to polskie slowo? ›

Czemu więc słowa nie ma w słowniku. bo to nie polskie słowo lecz angielskie. Po polsku to masz profity, korzyści i apanaże.

Jak przyznać premię? ›

Zgodnie z art. 105 k.p. pracodawca przyznający nagrodę lub wyróżnienie pracownikowi (w tym premię uznaniową) musi przygotować zawiadomienie, którego odpis umieszcza się w aktach osobowych pracownika. Dokument powinien podawać uzasadnienie przyznania premii i jej wysokość.

Jakie są rodzaje premii? ›

Pracodawcy wprowadzają premię, aby stymulować i mobilizować pracowników do osiągania jak najwyższej jakości oraz wydajności pracy. W praktyce wytworzyły się dwa rodzaje premii: regulaminowa i uznaniowa. Obie te nazwy funkcjonują także w doktrynie i orzecznictwie.

Jak podzielić premię? ›

Praktyka przyznawania nagród jest taka, że można je podzielić w równym stopniu, taka sama premia dla wszystkich członków zespołu – na przykład na koniec roku finansowego – lub podzielić sprawiedliwie.

Jak obliczyć podatek od premii uznaniowej? ›

Wypłata świadczenia w postaci premii uznaniowej, nakłada na pracodawcę obowiązek opodatkowania premii, według obowiązującej skali podatkowej. Dla przypomnienia podatek od premii, jak i wynagrodzeń od 1 lipca 2022 roku wynosi 12% lub 32% dla kwot przekraczających tzw. I próg podatkowy.

Jak korzystać z funkcji jeżeli? ›

Instrukcja JEŻELI może zatem generować dwa wyniki. Pierwszy wynik otrzymamy, jeśli porównanie jest prawdziwe, a drugi — jeśli porównanie jest fałszywe. Na przykład działanie formuły =JEŻELI(C2="Tak";1;2) jest następujące: JEŻELI(C2 = Tak, to zwróć wartość 1, a w przeciwnym razie zwróć wartość 2).

Jak obliczyć procent danej liczby w Excelu? ›

Obliczanie procentu, gdy znana jest suma i kwota
 1. Kliknij dowolną pustą komórkę.
 2. Wpisz =42/50 i naciśnij klawisz RETURN. Wynik to 0,84.
 3. Zaznacz komórkę zawierającą wynik z kroku 2.
 4. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Zapis procentowy . Wynikiem jest 84% i jest to procent poprawnych odpowiedzi w teście.

Do czego nie wlicza się premia uznaniowa? ›

Pracodawco – pamiętaj, że premie uznaniowe to też przychód ze stosunku pracy. Nie należy więc pomijać ich przy opodatkowaniu i wliczaniu do podstawy wymiaru składek ZUS swoich pracowników. Należy także pamiętać, że od premii uznaniowych należy naliczyć składki.

Czy premia uznaniowa to to samo co nagrodą? ›

W teorii „premia uznaniowa” to po prostu nagroda. Nie ma spójnych definicji na to. Nagroda z definicji jest „uznaniowa” – nie trzeba wzmacniać jej uznaniowości przez nazywanie tego „nagrodą uznaniową”.

Czy premia uznaniowa wchodzi do podstawy 13? ›

Nagrody nie wlicza się do podstawy trzynastki.

Czy dodatki do pensji są opodatkowane? ›

Premie i nagrody dla pracowników należy opodatkować tak samo jak wypłatę wynagrodzenia ze stosunku pracy. Stanowią one także podstawę wymiaru składek ZUS.

Czy premia jest opodatkowana tak samo jak pensja? ›

Premia uznaniowa — podatek i składki ZUS

Ponieważ premia uznaniowa jest składnikiem wynagrodzenia, to stanowi część dochodu. W związku z tym jest opodatkowana, dokładnie tak, jak pensja brutto. To znaczy, że pracodawca ma obowiązek odliczyć od niej zaliczkę na podatek dochodowy.

Czy premia dla pracownika podlega opodatkowaniu? ›

Premia uznaniowa jest przychodem ze stosunku pracy, który nie został wyłączony z oskładkowania i opodatkowania. Przychód ten pracodawca powinien zatem opodatkować i wliczyć pracownikowi do podstawy wymiaru składek ZUS oraz naliczyć od niego składki.

Jakie składniki wynagrodzenia nie są opodatkowane? ›

Składniki wynagrodzenia zwolnione ze składek ZUS i podatku dochodowego
 • Wynagrodzenia i zasiłki chorobowe. ...
 • Nagrody jubileuszowe (gratyfikacje) ...
 • Należności za projekty wynalazcze oraz za prace badawcze i wdrożeniowe. ...
 • Odprawy pieniężne przysługujące w związku z przejściem na emeryturę lub rentę
Apr 10, 2017

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rueben Jacobs

Last Updated: 22/12/2023

Views: 5539

Rating: 4.7 / 5 (77 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rueben Jacobs

Birthday: 1999-03-14

Address: 951 Caterina Walk, Schambergerside, CA 67667-0896

Phone: +6881806848632

Job: Internal Education Planner

Hobby: Candle making, Cabaret, Poi, Gambling, Rock climbing, Wood carving, Computer programming

Introduction: My name is Rueben Jacobs, I am a cooperative, beautiful, kind, comfortable, glamorous, open, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.